Náhradní plnění 2019

nahradni-plneni-ico.jpg
Jelikož zaměstnáváme více než 80 % osob se změněnou pracovní schopností, poskytujeme odběratelům náhradní plnění na veškeré zakoupené zboží. Patříme mezi firmy poskytující náhradní plnění. Kontaktujte nás a neplaťte víc, než musíte.

Kontakt   ?

 

NEPŘEHLÉDNĚTE!

ZMĚNA V UPLATŇOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ je řešena novelou zákona 435/2004 Sb. s účinností od 1.10.2017.

CÍL NOVELY: Odběratelům náhradního plnění zvýší právní jistotu tím, že dodavatelům náhradního plnění zabrání překračovat limit objemu náhradního plnění nebo jinak obcházet zákonem stanovené podmínky pro jeho poskytování.

CO ZÍSKÁTE? Celoroční průběžnou kontrolu o svém skutečně uplatněném množství náhradního plnění, možnost předejít následným odvodům za nesplnění povinností, tím pádem ušetříte peníze. Tento systém Vám umožní vybrat toho nejspolehlivějšího partnera - dodavatele náhradního plnění!

POTŘEBUJETE NÁHRADNÍ PLNĚNÍ? Informujte o tom svého dodavatele anebo využijte možnosti smluvního závazku včetně stanovených sankcí, kdy v případě nedodržení podmínek přechází plnění právě na dodavatele.

DOPORUČENÍ: Ujistěte se, že všichni vaši dodavatelé náhradního plnění mají oprávnění a možnost splnit své závazky tak jako 2P SERVIS s.r.o..

Spolupracujeme s nadačním fondem pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dále jen NFOZP.

Vysvětlení novely dle NFOZP

Náhradní plnění je zákonná povinnost

Níže uvedené informace jsou důležité pro firmy s více než 25 zaměstnanci, ale i pro státní instituce, které využívají možnosti plnit povinný 4% podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením nákupem zboží nebo služeb od zaměstnavatelů s více než 50% osob se zdravotním omezením.

 

Legislativní změny v náhradním plnění platné od 1.1.2012

Pravidla pro poskytování náhradního plnění v roce 2012 byla výrazně změněna novelou zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti s účinností od 1. 1. 2012. Novela se výrazně dotkne nejen poskytovatelů, ale především odběratelů náhradního plnění.

 

Nově byl stanoven limit odpovídající 36ti násobku průměrné mzdy tj. cca 878.688 Kč za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením, které může poskytovatel celkově odběratelům nabídnout. Tímto limitem je značně omezeno množství nabízených výrobků a služeb, které je přímo úměrné přepočtenému počtu zaměstnanců poskytovatele.

 

Novinkou je též zákonná povinnost i státních organizací odvádět do státního rozpočtu v případě neplnění povinného podílu či nečerpání náhradního plnění odpovídající částku.

Chcete předejít komplikacím v náhradním plnění?

Doporučujeme všem firmám, či institucím, které využívají NÁHRADNÍ PLNĚNÍ, aby si prověřili své stávající dodavatele a ujistili se, zda jsou pro Vás schopni požadovanou částku za roční odběr v režimu náhradního plnění poskytnout.

Co pro Vás můžeme udělat v režimu náhradní plnění my

  • Smluvně se zavázat, že Vám výši částky ročního odběru budeme garantovat i pro účely náhradního plnění
  • Nabídnout spolupráci s certifikovaným a prověřeným zaměstnavatelem OZP s ochrannou známkou PRÁCE POSTIŽENÝCH a ČESKÁ KVALITA
  • Zaručit výrobu a dodávku zboží a služeb v požadované kvalitě a konkurenčních cenách
  • Zajistit pro Vás i další zboží v režimu NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ, které standardně nenajdete v naší nabídce

Jaké Vám plynou výhody ze spolupráce s naší společností?

  • Odpadne Vám složité papírování a zbude Vám dostatek času na práci
  • Splníte svou zákonnou povinnost podílet se na zaměstnávání OZP
  • Značná finanční úspora
  • Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 

Plné znění novely a prováděcí vyhlášky zákona naleznete ZDE
 

Náhradní plnění 2019

V současné době se nějaké legislativní novinky pro náhradní plnění 2019 nechystají. Stále tedy platí povinnost elektronické registrace faktur, které chcete do NP zahrnout (splní za vás poskytovatel NP). Výše náhradního plnění nebo přímých plateb se pro rok 2019 určí až na podzim, kdy Český statistický úřad přinese údaje o průměrmé mzdě. Můžeme předpokládat, že se proti roku 2018, kdy se vyšplhala přes 31 200, ještě o něco zvýší.

Náhradní plnění 2018

Platí novela z roku 2017: faktury, které mají být součástí náhradního plnění, musejí být registrovány v EENP (Elektronická evidence náhradního plnění). Novela dodavateli ukládá povinnost faktury do evidence umístit do 30 kalendářních dnů od jejich proplacení. Lhůta 30 dnů umožní odběrateli služeb nebo výrobků kontrolu, zda faktury v evidenci již jsou.

Stále také platí, že mezi náhradní plnění (NP) se počítají jen evidované faktury. Náhradní plnění pro rok 2018 se bude počítat z výše průměrné mzdy – ta je za určené období 31 225 Kč.

Náhradní plnění 2017

V roce 2017 vešla od 1. 10. v platnost novela zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Vztahuje se zpětně na celý rok 2017. Tedy i na faktury vystavené od 1. 1. do 30. 9. 2017. Pokud zákazník u takové faktury bude chtít zahrnout mezi náhradní plnění, musí faktury do 60 dní zaregistrovat v EENP. Pokud k registraci v době 60 dní nedojde, faktury není možné registrovat později. Proto odběratel přichází o možnost uplatnění těchto faktur do režimu NP.

Náhradní plnění pro rok 2017 se počítá z výše průměrné mzdy, kterou ČSÚ během prosince 2017 vypočítala na 28 761 Kč. NP za jednu OZP se rovná 7,5 násobku průměrné mzdy.

Náhradní plnění 2016

V roce 2016 – platily původní podmínky NP. Tedy bez elektronické evidence. Stát nemohl dost dobře kontrolovat, zda pro náhradní plnění nedochází k umělému navyšování částek, které mohli dodavatelé (zaměstnavatelé více než 50% OZP) poskytnout. Proto došlo v roce 2017 k novelizaci zákona o povinnou elektronickou registraci faktur.

Pokud se na zaměstnavatele v roce 2016 vztahovaly podmínky zákona o zaměstnávání OZP, vypočítal si částku, kterou musel odvést do státního rozpočtu, následovně: z celkového počtu zaměstnanců musely být 4 % OZP. V situaci, kdy OZP nezaměstnával, musel za každou osobu odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrný mzdy. Průměrnou mzdu za I – III. kvartál roku 2016 ČSÚ stanovil na 27.000 Kč. Dohromady tedy zaměstnavatel zaplatil 67 500 Kč za jednu OZP.

Pokud se ale zaměstnavatel rozhodl využít náhradní plnění, za jednu OZP musel od dodavatele náhradního plnění odebrat služby nebo zboží v hodnotě 7,5 násobku průměrné mzdy, tedy za 189 000 Kč.

Patříme mezi firmy poskytující náhradní plnění

Náhradní plnění dnes využívá většina firem a institucí, které mají více než 25 zaměstnanců. Náhradní plnění, které dnes poskytují prověřené společnosti (viz ochranná známka „PRÁCE POSTIŽENÝCH“ je zárukou nejen výrazné úspory na odvodech do státní pokladny, ale především velká pomoc potřebným.

Pokud budou tyto společnosti a instituce využívat náhradní plnění místo odvodu do státního rozpočtu, je jisté, že pomohou vyřešit zaměstnávání osob se zdravotním postižením a ještě ušetří vysoké částky na odvodech do státní kasy.

S ohledem na legislativní změny, které náhradní plnění 2012 potkaly je důležité, aby společnosti i instituce, na které se zákon vztahuje, dobře zvážily, se kterou firmou uzavřou smlouvu o dodávce zboží nebo služeb v režimu náhradního plnění 2018.

Náhradní plnění 2018 je nejen velmi výhodné, ale také je náhradní plnění velmi zavazující pro obě strany. Podpisem rámcové kupní smlouvy s dodatkem o náhradním plnění jsou dodavatelé i odběratelé zavázáni splnit podmínky, které upravují sekci náhradní plnění 2018.


Doporučujeme náhradní plnění na rok 2018 smluvně dohodnout. Jde o oboustrannou jistotu a korektnost.

V případě zájmu o náhradní plnění volejte: 374 802 047 nebo 603 817 804 p. Pajma.      Kontakt na náhradní plnění

Využijte náš MTZ servis, kde pracují převážně zaměstnanci s těžkým zdravotním postižením, kteří pro Vás zajistí dodávku zboží v režimu „NÁHRADNÍ PLNĚNÍ“.